Politica de confidentialitate

Protecţia datelor cu caracter personal pe website-ul DISPO TRADING - SC Dispo Trading SRL - www.dispotrading.ro

VERSIUNE DIN: [2024]

  • Dorim să subliniem faptul ca informaţiile dumneavoastră personale sunt confidenţiale atunci când vizitaţi acest website, cu excepţia cazului în care doriţi în mod voluntar să le dezvăluiţi
  • Colectăm numai acele informații personale pe care le furnizați în mod voluntar și numai în scopurile specificate în aceste politici de confidențialitate. Nu vă solicităm să ne trimiteți aceste informații pentru a vă permite accesul la site-ul nostru și nu vă cerem să dezvăluiți mai multe informații decât este necesar pentru a participa la orice activitate de pe site-ul nostru.
  • Atunci când colectăm date personale, suntem obligați să respectăm prevederile regulamentelor relevante privind protecția datelor cu caracter personal.
  • Vă rugăm să citiți toate informatiile oferite mai jos, iar dacă aveţi întrebări sau neclarităţi cu privire la Politica noastră de protecţie a datelor personale sau doriţi să ne împărtăşiţi experienţele dumneavoastră pe această adresă de internet, vă rugăm să ne anunţaţi la adresa de e-mail contact@dispotrading.ro
  • Daca sunteţi minor, vă rugăm să nu ne transmiteți datele personale!

 

1. Aspecte Generale

Atunci când utilizați pagina web https://www.dispotrading.ro/ („Pagina Web”), care include și magazinul on-line („Magazinul Virtual”), Dispo Trading S.R.L. („Dispo Trading” sau “Operator de date”) prelucrează în calitate de operator de date o serie de date personale despre dvs., conform legislației relevante privind protecția datelor personale.

Această politică de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate și care sunt drepturile dvs. în legătură cu aceste prelucrări.

Vă recomandăm să citiți această Politică înainte de a utiliza Pagina Web. Dacă nu sunteți de acord cu prevederile acesteia, vă rugăm să încetați utilizarea Paginii Web. 

2. Datele cu caracter personal prelucrate de Societate

„Date cu caracter personal” reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“Persoana vizată”).

Noi colectăm informații personale în conformitate cu reglementările aplicabile, de exemplu, pentru a vă trimite noutăți și știri prin e-mail, pentru a vă include și a participa în concursuri cu premii, pentru a notifica câștigătorii, a trimite publicații, broșuri și alte materiale promoționale sau a răspunde întrebărilor dvs., reclamațiilor și comentariilor.

Noi prelucrăm informațiile dvs. personale numai pe baza consimțământului dvs., a legilor sau a intereselor legitime ale datei operatorului, cum ar fi prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct legate de publicitatea produselor sau serviciilor noastre ("comunicare comercială"), prin mijloace electronice sau prin alte forme de comunicare. În anumite cazuri, colectarea informațiilor dvs. personale va fi necesară pentru derularea unui contract între dvs. și Dispo Trading, de exemplu atunci când achiziționați produse din magazinul nostru web, astfel încât să putem livra produsul la adresa de livrare solicitată și altele similare.

Societatea prelucrează următoarele categorii de date personale:

1. Date de contact și identificare necesare pentru crearea contului de utilizator pe Pagina Web si /sau pentru inscrierea in programele de fidelitate ale Dispo Trading, ca de exemplu “Dispo Plus”;

2. Date de contact și identificare necesare pentru a comanda produse în Magazinul Virtual și pentru livrarea acestora la adresa solicitată;

3. Datele privind achizițiile efectuate prin Magazinul Virtual cum ar fi produsele achiziționate, sumele facturate și încasate, inclusiv date privind metoda de plată aleasă de utilizator, frecvența achizițiilor;

4. Date din corespondența utilizatorilor cu Operatorul de date (inclusiv conținutul acestora);

5. Datele privind interacțiunea utilizatorului cu Pagina Web – Operatorul colectează date privind modul în care interacționați cu Pagina Web prin utilizarea cookie-urilor. Pentru detalii cu privire la aceste tehnologii și modul de utilizare, vă rugăm să consultați Secțiunea 8 (Politica privind Cookie-urile).

Vă putem oferi posibilitatea de a utiliza datele de conectare sociale (ex. Facebook). Dacă alegeți să utilizați profilul dumneavoastră social, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că platforma socială, în funcție de setările de profil din acea rețea socială ar putea distribui informațiile dvs. de profil catre noi.

Nu preluăm, nu înregistrăm şi nu utilizăm datele cu caracter personal ale minorilor, în limite rezonabile cunoașterii noastre, decât cu acordul părinților sau, după caz, al reprezentanților legali ai acestora.

Dacă sunteți minori, vă rugăm să nu ne trimiteți datele dumneavoastră personale, adică numele, prenumele, domiciliul, numărul de telefon sau adresa de e-mail, precum şi orice alte date care ar putea ajuta la identificarea dumneavoastră. Dacă totuși alegeți să ne trimiteți corespondență în care ne dezvăluiți date personale deși sunteți minori şi nu aveți acordul părinților sau, după caz, al reprezentanților legali, vă informăm că Societatea va refuza în mod expres să prelucreze această corespondență.

În cazul în care, în ciuda acestui fapt, se stabilește un contact la cererea minorului, în cazul transferului de date cu caracter personal de către minor, Dispo Trading refuză în mod expres să accepte orice cerințe materiale sau morale care rezultă din procesarea contactul

Datele cu caracter personal prelucrate de Dispo Trading sunt stocate în Croația și / sau într-un alt stat membru al Spațiului Economic European („SEE”). În anumite cazuri, Dispo Trading transferă date cu caracter personal către furnizorii de servicii sau alte persoane care prelucrează astfel de date cu caracter personal în țări terțe. De exemplu, PNI transferă anumite date cu caracter personal (de exemplu, un număr de telefon sau alte informații de contact) către furnizorii de servicii de comunicare de marketing care procesează aceste date în țări terțe din afara SEE, cum ar fi Elveția. În acest caz, transferul de date către o țară terță este permis pe baza unei decizii privind caracterul adecvat al Comisiei Europene care stabilește modul în care țara terță relevantă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul general. Regulament. Deciziile privind adecvarea Comisiei Europene sunt disponibile la următorul link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_ro. În toate celelalte cazuri de transfer de date către țări terțe pentru care Comisia Europeană nu a luat o decizie privind adecvarea, PNI va transfera date numai pe baza garanțiilor adecvate în conformitate cu articolul 46 din regulamentul general, inclusiv clauze standard de protecție a datelor emise de Comisia Europeană.în conformitate cu normele de derogare pentru situații speciale în conformitate cu articolul 49 din Regulamentul general. Copii ale clauzelor standard de protecție a datelor pot fi accesate prin intermediul următorului link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=enui.

 

3. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Scopurile prelucrării datelor personale sunt:

3.1. Deschiderea de profiluri de utilizatori pe un Pagina Web și / sau profile de membru în programele de loialitate Dispo Trading;

3.2. Procesarea comenzilor online și livrarea comenzilor la adresa solicitată de utilizator;

3.3. Oferirea diverselor beneficii membrilor Dispo Plus și a altor programe de fidelizare ale Societatii;

3.4. Transmiterea de comunicări comerciale prin intermediul poştei electonice, prin telefonie mobilă sau prin poștă sau curier (în limitele consimțământului dvs.);

3.5. Participarea la sondaje, chestionare și concursuri cu premii organizate de Dispo Trading. Pentru detalii cu privire la acest tip de prelucrare, vă rugăm să consultați Secțiunea 7 (Sondaje, chestionare și promoții de marketing);

3.6. Oferirea de răspunsuri la întrebările pe care le trimiteți dvs. sau la sfaturile, reclamațiile, comentariile dvs. și altele similare;

3.7. Efectuarea de diverse raportări / statistici privind modul de utilizare a Paginii Web și a serviciilor oferite de Dispo Trading, respectiv a modului în care s-au derulat raporturile contractuale cu Societatea;

3.8. Soluționarea eventualelor dispute sau reclamații în legătură cu sau rezultând din activitatile prestate de Societate.

4. Comunicarea datelor către alte entități

Nu vindem, transferăm sau divulgăm informațiile pe care le colectăm pe site-ul nostru către orice persoană din afara Dispo Trading fără consimțământul dvs., cu excepția  (1) cazurilor prevăzute de lege și atunci când este necesar pentru respectarea obligațiilor legale; (2) atunci când este necesar pentru protecția vieții sau a integrității corporale și nu sunteți în măsură să vă dați acordul pentru prelucrarea informațiilor personale; (3) atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de interes public, (4) când dvs. personal ați dezvăluit aceste informații și (5) atunci când este necesar să ne protejăm interesele legitime. Vom păstra informațiile dvs. personale doar pentru intervalul de timp necesar pentru atingerea scopurilor de mai sus. De exemplu:. Date a căror prelucrare este necesară pentru executarea contractului (de ex. în momentul cumpărării produselor noastre) sau pentru a lua măsuri la cererea dumneavoastră înainte de a încheia contractul, vor fi procesate cel mult pana la expirarea a 5 ani după îndeplinirea sau rezilierea contractului. Datele cu caracter personal pentru care suntem obligați să le păstrăm in vederea respectarea obligațiilor noastre legale va fi procesată până la expirarea perioadelor de păstrare specificate în reglementările relevante.

Societatea poate divulga toate sau o parte din datele personale către alți destinatari, după cum se arată mai jos:

4.1 Împuterniciților desemnați să prelucreze datele cu caracter personal în numele și pe seama sa, cum ar fi furnizori sau colaboratori care asistă Societatea în menţinerea şi desfăşurarea serviciile oferite prin intermediul acestor pagini web (de ex., furnizori de servicii de producere și întreținere a paginilor web, furnizori de servicii de livrare pentru produse comandate sau materiale promoționale,  furnizori / colaboratori în realizarea / executarea campaniilor de marketing și altele similare, colaboratori sau furnizori care pot oferi cele mai bune răspunsuri la întrebările dvs.)

4.2. Succesorului sau succesorilor legali, în cazul modificării statutului datorită divizării, fuziunii, restructurării sau altui transfer de control în cadrul societății;

4.3. Altor destinatari la care Dispo Trading este autorizat sau obligat să divulge informații personale ale persoanelor în baza reglementărilor aplicabile.

5. Siguranţa folosirii cardului de credit

Dispo Trading se angajează să aplice măsuri de securitate maxime pentru a proteja interesele clienţilor şi pentru a preveni posibilitatea utilizării abuzive a informaţiilor. Produsele/serviciile disponibile în cadrul Magazinului Virtual sunt comercializate prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de Shopify Payments.

Tranzactiile de plata prin cardurile de credit sunt protejate prin tehnologia de autentificare 3D-Secure, cu criptare SSL 256-bit, care este considerată o modalitate sigură de a efectua tranzacții financiare. Această metodă permite transmiterea securizată de informații şi împiedică accesul neautorizat la date în timpul comunicării directe între computerul dumneavoastră şi Shopify Payments (operatorul sistemului de plati online) şi invers. 

Tranzactia platii are loc prin interfata de plata Shopify Payments (operatorul sistemului de plati online). Prin urmare, numerele cardurilor de credit sau debit nu sunt stocate şi nu sunt accesibile Dispo Trading.

Datele cu caracter personal necesare prelucrării plății sunt colectate în mod direct de Shopify Payments (operatorul sistemului de plăți online), în calitate de operator de date cu caracter personal.

Dispo Trading S.R.L. nu poate fi trasă la răspundere pentru utilizare incorectă, ce nu poate fi stabilită ca urmare a unei breșe de securitate a magazinului web sau a omisiunii lui Dispo Trading S.R.L.

6. Trimiterea de mesaje prin e-mail

Când ne trimiteți corespondenţă electronică (ca un mesaj de poștă electronică care conține întrebarea, comentariul, plângerea, sugestia și altele similare sau prin intermediul formularului de contact de pe Pagina Web) care conține date personale prin care puteți fi identificat, vom folosi aceste informații pentru a satisface cererea dumneavoastră. Putem trimite adresa dumneavoastră de e-mail, precum și mesajul / solicitarea transmisă altor colaboratori (de ex. Furnizori) care pot răspunde cel mai bine întrebărilor dumneavoastră.

Toţi colaboratorii Societatii şi partenerii de afaceri sunt responsabili pentru respectarea regulilor de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

7. Sondaje, chestionare, promoții de marketing și anunțuri de angajare

Ocazional efectuăm sondaje sau vă putem solicita să completați chestionare pe Pagina Web. Datele colectate din aceste sondaje şi chestionare sunt folosite exclusiv în cadrul Societatii. În cazul în care pe o pagină sau prin intermediul conturilor noastre din rețelele sociale publicăm rezultatele unui sondaj, acestea sunt date statistice cumulative și nu conţin date personale.

Pagina Web poate conține informaţii despre diferite concursuri pe care le organizăm ("concursuri") sau anunțuri de locuri de muncă disponibile în Dispo Trading. Pentru aceste concursuri şi tombole care permit accesul electronic, cu excepția cazului în care se specifică în mod diferit în regulile concursului, vom folosi informațiile dvs. personale numai în scopul efectuării unui concurs (de exemplu, pentru a contacta un câștigător și pentru a ne îndeplini obligațiile legale privind organizarea concursului sau pentru procesul de recrutare în cazul locurilor de muncă vacante). Putem dezvălui acestor informații furnizorilor de servicii care ne ajută să organizăm concursul și care au obligația legală de a păstra confidențialitatea tuturor datelor disponibile sau autorităților publice pentru scopul îndeplinirii unor obligații legale. De asemenea, putem publica anumite date personale (e.g. numele, prenumele și valoarea premiului) pentru a îndeplini obligațiile legale sau pentru asigura transparența concursurilor organizate de noi.

Dispo Trading S.R.L. nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea informațiilor din aceste pagini în scopuri care depășesc scopul propus.

8. Politica privind Cookie-urile

Pagina Web folosește așa-numitele "Cookie-uri". Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente, prin intermediul unui browser web, pentru a oferi utilizatorului servicii și conținut de cea mai bună calitate ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.  Acestea stochează anumite informații (spre exemplu, limba preferată sau setări ale paginii web), pe care browserul dumneavoastră ni le poate retransfera atunci când accesați din nou Pagina Web (în funcție de durata de viață a Cookie-ului).

Folosim două categorii de Cookie-uri:

1. Cookie-uri strict necesare pentru funcționalitatea site-ului web

Anumite cookie-uri sunt strict necesare pentru a vă permite explorarea acestui website şi pentru a folosi serviciile şi caracteristicile lui fundamentale. Fără aceste cookie-uri, spre exemplu, nu veţi putea să accesaţi anumite zone securizate sau să urmăriţi coşul dvs. online de cumpărături. Aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate.

Utilizăm următoarele cookie-uri obligatorii:

_secure_session_id Identificator folosit pentru a urmări sesiunea unui utilizator prin procesul de plată în mai mulți pași și pentru a menține conectate detaliile privind comanda, plata și livrarea.
cart_sig Identificator hash al conținutului coșului de cumpărături. Acesta este folosit pentru a verifica integritatea coșului și pentru a asigura operațiunile pe acesta.
keep_alive Identificator care asigură faptul că sesiunea utilizatorului rămâne activă și previne deconectarea automată din cauza inactivității.
localization Folosit în legătură cu checkout.
_cmp_a Folosit pentru gestionarea setărilor de confidențialitate ale clienților.
secure_customer_sig Folosit pentru a identifica un utilizator după ce se conectează la un magazin ca client, astfel încât să nu fie nevoie să se conecteze din nou.
order Folosit în legătură cu pagina de stare a comenzii.
_tracking_consent Stochează preferințele de consimțământ ale utilizatorului legate de cookie-uri.
cart Identificator folosit în legătură cu coșul de cumpărături.
cart_ts Folosit în legătură cu checkout.

 

2. Cookie-uri opţionale

Folosim în interiorul site-ului nostru acest tip de cookie-uri pentru a vă permite o mai bună experienţă a folosirii acestuia. Informaţiile primite de la aceste cookie-uri ne ajută să înţelegem modul în care vizitatorii noştri folosesc website-ul pentru a putea îmbunătăţi calitatea conţinutului prezentat dumneavoastră si a experientei de navigare.

Cookie-uri opționale includ, printre altii, cookie-uri Google Analytics (un serviciu de analiză web a Google Inc.). Acest tip de cookie-uri monitorizează participarea și analiza succesul site-ului, care sunt disponibile pentru Dispo Trading ca date statistice, fără datele personale ale utilizatorilor individuali). Exista posibilitatea sa utilizam și cookie-uri ale rețelelor sociale (de ex. Facebook), care permit utilizatorului să distribuie conținut specific pe rețelele sociale prin de contul propriu.

Utilizăm Furnizorul de plaforma de ecommerce Shopify pentru a ne furniza magazinul online - puteți citi mai multe despre modul în care Shopify utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.shopify.com/legal/privacy

De asemenea, folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum clienții noștri utilizează Site-ul - puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Folosim următoarele cookie-uri opționale:

_s Identificator de analize Shopify.
_shopify_s Identificator de analize Shopify.
_y Identificator de analize Shopify.
_shopify_y Identificator de analize Shopify.
_shopify_sa_t Analize Shopify legate de marketing și recomandări.
_shopify_sa_p Analize Shopify legate de marketing și recomandări.
_orig_referrer Urmărește paginile de destinație.
_landing_page Urmărește paginile de destinație.


Când accesați pentru prima oară site-ul web, va apărea o etichetă care vă avertizează despre existența cookie-urilor și vă solicită aprobarea de acceptare a acestora. Puteți accepta utilizarea cookie-urilor dând clic pe Butonul OK în notificare privind utilizarea cookie-urilor pe site. Datele personale nu vor fi colectate înainte de a da consimțământul pentru prelucrarea datelor în modul indicat

În măsura în care cookie-urile sunt gestionate pe cont propriu, aveți dreptul să retrageți în orice moment consimțământul oferit anterior de utilizare cookie  pe acest site web, accesând meniul de Cookie-uri din partea de stânga jos a ecranului. Apăsând pe iconița de culoare neagră veți putea accesa lista completă de cookie-uri folosite și veți putea modifica tipul de consimțământ oferit.

În cazul în care refuzați să acceptați cookie-urile funcționalitate și / sau calitate conținutului site-ului ar putea fi afectată. Excludem orice răspundere pentru orice pierdere de funcționalitate și / sau calitate a conținutului site-ului în aceste cazuri.

Mai multe informații cu privire la modul în care ați putea configura setările browserului cu privire la cookies puteți accesa următoarele link-uri:

  • Aici pentru a afla mai multe despre modul "Navigare Privată" și setări Cookies în Firefox;
  • Aici pentru a citi despre modul "Incognito" și setări Cookies în Google Chrome;
  • Aici pentru a citi despre modul "InPrivate" și setări Cookies în Internet Explorer;
  • Aici pentru mai multe informații despre modul "Navigare Privată" și setări Cookies în Safari.

9. Drepturile persoanelor vizate

Consimtamântul de prelucrare a datelor personale nu este obligatoriu, dar refuzul de a acorda acces la prelucrarea datelor așa cum este menționat mai sus poate  împiedica utilizatorul să utilizeze tot sau o parte din conținutul oferit de site-ul web sau să acceseze informații despre produsele / serviciile oferite de Dispo Trading.

Prin transmiterea datelor personale către Dispo Trading, "persoana vizată" nu renunță la drepturile sale garantate de reglementările României pentru protecția datelor personale și în special dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal din baza de date dacă acestea sunt incomplete, incorecte sau nepotrivite sau prelucrarea acestora nu respectă prevederile reglementărilor ale României.

În calitate de persoană vizată, beneficiați de o serie de drepturi, printre care:

a) Dreptul de acces: Utilizatorii ale căror date sunt prelucrate au dreptul de a primi confirmarea, precum și accesul la datele personale referitoare la acestea și la informațiile de procesare, categoriile de date personale, destinatarii datelor, perioada pentru care vor fi stocate datele și alte drepturi

b) Dreptul la rectificarea datelor: Utilizatorii au dreptul să solicite modificarea informațiilor personale incorecte sau completarea datelor incomplete.

Utilizatorii înregistrați au acces la datele lor în orice moment și pot să le editeze / să le modifice direct din contul lor.

c) Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal: În anumite condiții, utilizatorii au dreptul de a șterge informațiile personale la care se referă. Utilizatorii înregistrați își pot șterge contul în orice moment.

d) Dreptul de retragere a privilegiilor: utilizatorii au dreptul în orice moment să își retragă consimțământul oferit la o dată anterioară pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă doriți doar să modificați setările pentru o comunicare comercială, puteți, de asemenea, să o modificați oricând în profilul dvs. de utilizator.

e) De asemenea, în anumite circumstanțe, utilizatorii au dreptul să depună obiecții la prelucrare datelor personale, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor şi dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal.

Pentru toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal și pentru aplicarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să contactați adresa de contact menționată la articolul 10 din prezentele Reguli.

f) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Dacă credeți că drepturile dvs. sunt încălcate, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România.

În funcție de solicitarea utilizatorului / "persoana vizată", Dispo Trading se angajează:

1. Să confirme utilizatorului dacă îi prelucrează sau nu îi procesează datele personale referitoare la respectivul utilizator / "persoana vizată";

2. Să corecteze sau să șteargă, cu titlu gratuit și fără întârziere, a datelor personale referitoare la utilizator / "persoana vizată";

3. Limiteze sau să oprească prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor / "persoanelor vizate".

10. Contact

Pentru orice întrebări privind protecția datelor dvs. personale, precum și pentru îndeplinirea drepturilor și cerințelor menționate mai sus, puteți contacta ofițerul pentru protecția datelor în Dispo Trading S.R.L. prin trimiterea unui e-mail la adresa: contact@dispotrading.ro sau prin poștă la adresa sediului nostru: Dispo Trading S.R.L., Str. Sabitei Nr. 36, Sector 3, Bucuresti.  Dispo Trading nu răspunde solicitărilor anonime.